VI TILLHANDAHÅLLER BEVAKNING MED HUND

Vi har mycket rutinerade hundförare som utför bevakning med hund som väktare, skyddsvakt eller ordningsvakt och bevakningsuppdragen skräddarsys efter kundens behov.  
 
En tjänstehund är ett fantastiskt hjälpmedel för bevakningspersonalen och kan göra hundföraren snabbt medveten om det finns personer i området/byggnaden samt leda hundföraren till denna/dessa personer. En tränad tjänstehund utgör också ett mycket bra skydd mot brottsliga angrepp gentemot hundföraren och den egendom denne är satt att skydda. 
 
 
För mer information om bevakning med hund kontakta vår marknadsavdelning.  

 Huvudkontor  Region Nord Region Öst & Syd Region Väst
Copyright © Väktarskolan AB 2019