VÅRT ENTREPRENÖRSKAP

Vi garanterar våra kunder bevakning av högsta kvalitet utförd av branschens mest kompetenta personal till priser som tål att jämföras. År 2014 erhöll vi AAA i kreditrating av Bisnode, vilket är den högsta kreditvärdigheten ett svenskt företag kan erhålla.  

Väktarskolan AB grundades år 2000 och är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevaknings- och utbildningsföretag som bedriver omfattande verksamhet i hela riket. Affärsverksamheten är främst uppdelad i två skilda affärsområden- bevakning samt utbildning, och vår affärsidé grundar sig på att bedriva traditionell bevakning på sätt som bäst gagnar våra kunder d.v.s. att långsiktigt trygga våra kunders verksamhet genom att arbeta proaktivt med beprövade samt effektiva metoder i samarbete med berörda myndigheter och därigenom beivra brott som annars drabbar våra kunders verksamhet.

En annan framgångsfaktor är att rekrytera rätt medarbetare som är kvalificerade för de krävande arbetsuppgifter som råder i bevakningsbranschen och att investera i medarbetarna genom utbildning och bredda deras kompetens till en nivå som vida överstiger konkurrenternas. Vår bevakningspersonals genomsnittliga ålder är 42 år och personalomsättningen mycket låg, vilket är unikt i vår bransch samt borgar för att vi värnar om våra medarbetare och förser dem med rätt förutsättningar att vilja arbeta kvar hos oss.

Lång erfarenhet av bevakningsbranschen säger att välmående, välutbildad samt målinriktad bevakningspersonal som gives möjlighet att få arbeta med de uppgifter som var orsaken till att de sökte sig till vår bransch är nyckeln till framgång, och vi hoppas att fler kunder delar vår vision och vill utveckla den tillsammans med oss. 

Vår affärsidé är ambitiös samt kostsam och går således mot strömmen men vi är övertygade om att denna gynnar våra kunder- vilket är viktigast för oss.    

KONTAKTINFORMATION

Telefon

Växeln är öppen helgfria vardagar mellan kl: 08:00-17:00 
010-196 00 00

E-post

Vi besvarar e-post alla helgfria dagar under kontorstid.
info@vsbev.se

Utbildningar

Vår utbildningsverksamhet hittar du på vaktarskolan.se

VÅR VÄRDEGRUND

Väktarskolan AB:s värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt de mänskliga rättigheterna. Alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning skall respekteras och behandlas likvärdigt. Detta är fastställt i svenska lagar och förordningar, och det återfinns i vårt interna regelverk.  
 
Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. Vi är lojala både mot varandra och uppdraget. Vårt handlande präglas av att vi tar initiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i vår verksamhet. Detta skall ske med personlig hänsyn till varandra, omgivning och miljö.  
 
Var och en har en del i och ett ansvar för resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett samarbete som inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete såväl internt som externt.  
 
Att ha kunskap om kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår verksamhet.

Copyright © Väktarskolan AB 2019